Go to Top

Dandelin 2

Opis projekta

deutsch.info – nemščina za otroke z Dandelinom

Projekt deutsch.info – Nemščina za otroke z aplikacijo Dandelin se osredotoča na nemščino kot pomemben evropski jezik, po katerem je zaradi njegovega velikega gospodarskega pomena vedno večje povpraševanje. Temelji na obstoječi brezplačni spletni strani za učenje nemščine deutsch.info, ki je bila razvita v petih predhodnih projektih v obdobju 2011-2021. Tudi v prejšnjem projektu kids.deutsch.info.

Cilj projekta je izboljšati znanje nemškega jezika otrok, starih od 4 do 7 let, z nadaljnjim razvojem interaktivne aplikacije Dandelin in spremljajočih učnih gradiv za zgodnje učenje nemškega jezika v vrtcih in šolah. Posebni cilj projekta je tudi izboljšati kompetence učiteljev pri uporabi CALL pri zgodnjem poučevanju jezika.

Ale partnerji imajo bodisi tehnično znanje bodisi strokovno znanje na področjih, ki so potrebna za doseganje ciljev projekta, in izkušnje z mednarodnim projektnim delom ter vodenjem nacionalnih in mednarodnih projektov. Skrbno načrtovanje in stalno spremljanje vseh projektnih dejavnosti ter nemoteno sodelovanje med partnerji zmanjšuje verjetnost konfliktov in nesporazumov.
Partner:
● P1 – Studio Gaus GmbH (Nemčija)
● P2 – Inter-kulturo d.o.o. (Slovenija)
● P3 – Österreich Institut – (Avstrija)
● P4 – Osnovna šola Janka Glazerja Ruše (Slovenija)
● P5 – Scoala Gimnaziala “Pia Bratina” (Romunija)
● P6 – Vrtec Tezno Maribor (Slovenija)
● P7 – Österreichische Kinderfreunde Graz – Leonhard (Avstrija)

Povezava do spletne strani projekta: https://deutsch.info/dandelin

erasmus-logo-high-resolution

Podrobnosti

Financirano s strani Evropske komisije

Obdobje
2022 - 2025

Program
Erasmus+

Partnerji
Studio Gaus (Nemčija), Österreich Institut (Avstrija), Scoala Gimnaziala “Pia Bratianu” (Romunija), Osnovna šola Janka Glazerja Ruše (Slovenija), Vrtec Tezno Maribor (Slovenija), Inter-kulturo (Slovenija), Österreichische Kinderfreunde Graz – Leonhard (Avstrija)

Uradna spletna stran projekta
https://deutsch.info/dandelin


Logo_72dpi