Go to Top

deutsch.info+ – disleksija

Opis projekta

deutsch.info+
Učni pristopi pri pouku nemščine za učence z disleksijo

Disleksija pri pouku tujih jezikov

Disleksija je nevrološka motnja, ki otežuje učenje branja in pisanja. Prizadene 9-12 % prebivalstva.
Učenje tujih jezikov je za osebe z disleksijo poseben izziv, saj učitelji pogosto niso ustrezno usposobljeni,
da bi lahko odgovorili na njihove potrebe.

Portal deutsch.info+

Projekt je namenjen podpori učiteljem, ki poučujejo nemščino kot tuji jezik. Na portalu za učitelje deutsch.info so na voljo gradiva in spletno usposabljanje za prilagoditev pouka posebnim potrebam učencev z disleksijo.

S projektom »deutsch.info+ učni pristopi pri pouku nemščine za učence z disleksijo« si prizadevamo za vključujoč in učinkovit pouk nemščine za vse učence.

Tako kot vse ostale vsebine na portalu deutsch.info so tudi te popolnoma BREZPLAČNE!

Povezava na stran: https://deutsch.info/teachers/lrs

Partnerji:
● P1 – Izvori (Kroatien)
● P2 – Univerza v Mariboru (Slowenien)
● P3 – Studio Gaus d.o.o. (Deutschland)
● P4 – Verein zur Förderung legasthener und unter erschwertrn Bedingungen lernender Menschen (Österreich)
● P5 – Inter-kulturo d.o.o. (Slowenien)
● P6 – Osnovna šola Janka Glazarja Ruše (Slowenien)
● P7 – Osnovna šola Retkovec (Kroatien)

erasmus-logo-high-resolution

Podpora Evropske komisije izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Podrobnosti

Financirano s strani Evropske komisije

Obdobje
2021 - 2024

Program
Erasmus+

Partnerji
Studio Gaus (Nemčija), Österreich Institut (Avstrija), Scoala Gimnaziala “Pia Bratianu” (Romunija), Osnovna šola Janka Glazerja Ruše (Slovenija), Vrtec Tezno Maribor (Slovenija), Inter-kulturo (Slovenija)

Uradna spletna stran projekta
https://deutsch.info/teachers/lrs


Logo_72dpi