Go to Top

deutsch.info/OLGEA

Opis projekta

deutsch.info/OLGEA

S projektom “deutsch.info/olega: učenje nemščine na prostem in spodbujanje okoljske ozaveščenosti” smo si zadali nalogo razviti gradiva in ponuditi nadaljnje usposabljanje za poučevanje nemškega jezika na prostem ter tako v pouk nemščine vnesti gibanje, okoljske kompetence, senzorične izkušnje in interdisciplinarno učenje. S takšnim celostnim pristopom k učenju jezika želimo izboljšati znanje otrok na področju nemškega jezika in okoljske ozaveščenosti, kot tudi spodbujati njihovo zdravje in socialne veščine.

Naše naloge:

(1) Izboljšati kompetence učiteljev in učiteljic za učenje nemščine na prostem s pomočjo gradiv za nadaljnje izobraževanje.
(2) Izboljšati znanje nemškega jezika in okoljsko ozaveščenost sodelujočih otrok.
(3) Izboljšati razpoložljivost orodij za poučevanje jezikov na prostem za učitelje v EU.

Končni izdelek projekta bo razširjena različica portala za učitelje deutsch.info/teachers z gradivi za poučevanje jezikov na prostem. V okviru projekta bomo pripravili spletno usposabljanje in zagotovili praktično gradivo za poučevanje nemščine na prostem.

Kaj je učenje jezikov na prostem?

Pri učenju jezika na prostem (Outdoor Language Learning – OLL) poučevanje jezika poteka zunaj učilnice, pri čemer so učenci vključeni v smiselne in namenske sporazumevalne naloge. Učenje jezikov na prostem se osredotoča na neposredne izkušnje učencev in vključuje vsa čutila. OLL integrira tudi vodeno refleksijo, ki povezuje novo in staro znanje ter učencem pomaga razviti novo jezikovno in nejezikovno razumevanje njihovega znanja (Fellner, 2007).

Pri učenju jezika na prostem se jezikovni pojmi usvajajo z neposrednimi izkušnjami, kar omogoča interakcijo med občutki, dejanji in mislimi (Szczpanski, 2006). V skladu z geslom “če je izobraževanje življenje, ga ne moremo ločiti od okolja, v katerem poteka” (Hammerman idr., 2001, str. 23), lahko rečemo, da to še toliko bolj velja v primeru učenja jezikov. Eden od vzrokov za okoljsko krizo je gotovo tudi izoliranost številnih ljudi od njihovega naravnega okolja.

Merila za dejavnosti OL:
1. vpetost (OL ni zgolj prenos dejavnosti na prosto),
2. holističnost (interdisciplinarnost),
3. izkustvenost (otroci naj preizkusijo),
4. ekonomičnost (čas ne sme biti “izgubljen”!).
(Lipovec/Lipavic Oštir/Rajšp, 2017)

Partnerji:
● P1 – Inter-kulturo d.o.o. (Slovenija)
● P2 – Univerza v Mariboru (Slovenija)
● P3 – Osnovna šola Retkovec (Hrvaška)
● P4 – Osnovna šola Janka Glazarja Ruše (Slovenija)
● P5 – Studio Gaus d.o.o. (Nemčija)
● P6 – Klaipedos Hermano Zudermano (Litva)

deutsch.info/intro

erasmus-logo-high-resolution

Podpora Evropske komisije izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Podrobnosti

Financirano s strani Evropske komisije

Obdobje
2022 - 2025

Program
Erasmus+

Partnerji
Univerza v Mariboru, Slovenija; Osnovna šola Retkovec, Hrvaška, Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Slovenija; Klaipedos Hermano Zudermano gimnazija, Litva, Inter-kulturo, Slovenija, Studio Gaus, Nemčija

Uradna spletna stran projekta
https://deutsch.info/olgea


Logo_72dpi