Go to Top

Gr8 Parents

Cilj dveletnega projekta je promocija malo znanega koncepta osmih ključnih kompetenc Evropske unije.
Za pridobivanje teh kompetenc je ključnega pomena tako formalno kot tudi neformalno izobraževanje. Projekt Gr8 Parents je na inovativen način povezoval tri skupine: starše, njihove otroke in vrtce. V sodelovanju z vrtci je pripravil izobraževanja za starše, ki so le-tem omogočila, da v okviru svojega doma otrokom nudijo zabavno in letom primerno »neformalno šolo«. Pri tem je bil v okviru projekta poseben poudarek na kompetencah sporazumevanja v maternem jeziku, sporazumevanja v tujem jeziku in socialnih ter medkulturnih kompetencah.
Izobraževanja v obliki kreativnih predstavitev je potekala v mnogih vrtcih po Sloveniji. Starši so poleg pobud in nasvetov kako ustvariti kreativno neformalno šolo v okviru svojega doma, dobili tudi igro in sestavljanko, ki lahko služita kot podlaga za domače učenje z igro.

Osem ključnih kompetenc za doseganje družbe znanja:
1. sporazumevanje v maternem jeziku, 2. sporazumevanje v tujih jezikih,
3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
4. digitalna pismenost,
5. učenje učenja,
6. socialne in državljanske kompetence,
7. samoiniciativnost in podjetnost
8. kulturna zavest in izražanje.

Logos

Podrobnosti

Financirano s strani Evropske komisije

Obdobje
2008 - 2010

Program
Vseživljenjsko učenje - Aktivnost 2

Partnerji
Ecose (Atene, Grčija), Rezekne District Council (Rezekne, Latvija), Romanian Association for Counselling and Support (Drobeta Turnu-Severin, Romunija)

Uradna spletna stran projekta
http://www.ecose.org/index.php?page=gr8parents


logo