Go to Top

GRFS

Opis projekta

Get ready for school – z Dandelinom v šolo

Leta 2018 je bilo v Evropski uniji približno 6,9 milijona otrok migrantov, ki pogosto nimajo zadostnega znanja jezika, kar ovira njihovo pripravljenost na šolanje.

Namen tega projekta je obravnavati potrebe predšolskih otrok iz migrantskih družin po jezikovni pripravi in staršem zagotoviti orodja za spodbujanje jezikovnih kompetenc njihovih otrok in njihove pripravljenosti na šolo.

V okviru projekta bo razvita celovita platforma, ki bo služila kot osrednje vozlišče za starše in učitelje. Ta platforma se bo osredotočala na spodbujanje večjezičnosti in pospeševanje medkulturnega učenja. Poleg tega bo ustvarjena aplikacija za e-učenje, ki bo vsebovala module, namenjene besedišču in jezikovni pripravi na šolo. Aplikacija bo na voljo v štirih jezikih – nemščini, litovščini, poljščini in slovenščini.

Za nadaljnjo podporo učenju jezika bodo v okviru projekta pripravljene smernice za starše in predlagane družinske dejavnosti, ki pospešujejo razvoj jezika. Končni cilj projekta je povečati razpoložljivost e-učnih gradiv za starše in otroke migrante ter tako izboljšati njihov dostop do virov za učenje jezikov.

Partnerji:
● P1 – Kultur- und Bildungsprojekte e.V. (Nemčija)
● P2 – Studio Gaus GmbH (Nemčija)
● P3 – Österreich Institut GmbH(Avstrija)
● P4 – Inter-kulturo mednarodni kulturno izobraževalni center d.o.o. (Slovenija)
● P5 – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Poljska)
● P6 – Vilniaus universitetas (Litva)
● P7 – Lower Saxony Institute for Early Childhood Education and Development e.V. (Nemčija)

https://eduskills.plus/grfs/

erasmus-logo-high-resolution

Podpora Evropske komisije izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Podrobnosti

Financirano s strani Evropske komisije

Obdobje
2021 - 2024

Program
Erasmus+

Partnerji
Kultur- und Bildungsprojekte e.V. (Nemčija), Studio Gaus GmbH (Nemčija), Österreich Institut GmbH(Avstrija) , Inter-kulturo mednarodni kulturno izobraževalni center d.o.o. (Slovenija), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Poljska), Vilniaus universitetas (Litva), Lower Saxony Institute for Early Childhood Education and Development e.V. (Nemčija)

Uradna spletna stran projekta
https://eduskills.plus/grfs