Go to Top

Reflections 2

Opis projekta

Uraden naziv projekta: Reflections: educating for critical thinking, inclusive societies and dynamic engagement

Medtem ko evropske učilnice postajajo vse bolj raznolike in združujejo učence različnih identitet, je vedno več učiteljev po vsej Evropi postavljeno pred težavo, da ne zmorejo ustrezno izvajati pristopov za upravljanje te raznolikosti in le s težavo sledijo raznovrstnim potrebam posameznikov v svojih razredih. Namen tega projekta je ponuditi učiteljem izobraževalne strategije za kozmopolitsko angažiranje, izobraževanje o raznolikosti, filozofsko preizpraševanje in praktično uporabo teh načel v učilnicah. Gradiva bodo prispevala k pridobivanju veščin, potrebnih za aktivno sodelovanje v demokratičnih procesih, kritično mišljenje in življenje v raznolikih družbah, pa tudi za razmislek o človekovih pravicah, podnebnih spremembah, globalizaciji, pravični trgovini in potrošnji.

Za dosego teh ciljev smo združili ugotovitve in rezultate več uspešnih projektov in pobud, ki se izvajajo znotraj šolskih sistemov različnih evropskih držav. Med te projekte sodijo kurikulum za filozofijo z otroki, ki je bil razvit posebej z namenom spodbujanja kozmopolitskega angažiranja, poučevanje o raznolikosti s pomočjo multimedijskega pristopa in pristop globalnega učenja. Vsa gradiva so na voljo kot odprti viri izobraževanja in sicer na naši spletni izobraževalni platformi v vsaj šestih evropskih jezikih.

Platforma obsega štiri glavna področja:

Kurikulum za izvajanje filozofije z otroki v učilnicah
Pripravljene module za poučevanje o raznolikosti in globalnih vprašanjih
Večjezično medijsko knjižnico z zbirko virov, gradiv in projektov v različnih državah
Napotke za uporabo gradiv v obliki učnih filmov

Poleg tega projekt nudi izobraževanje izobraževalcev (na šolah in drugih institucijah, ki nudijo formalno in neformalno izobraževanje mladih) na spletu in v živo, z namenom, da izobraževalcem predstavi ideje projekta in jim omogoči učinkovito uporabo projektnih gradiv v svojih učilnicah.

Cilj projekta je razširiti ponudbo platforme EduSkills+ in razviti vsaj 8 novih modulov s področja državljanske in globalne vzgoje, od katerih nekateri uporabljajo metodologijo Filozofija za otroke.

https://reflections.eduskills.plus/

erasmus-logo-high-resolution

Podpora Evropske komisije izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Podrobnosti

Financirano s strani evropske komisije

Obdobje
2020-2023

Program
Erasmus+

Partnerji
Edukácia@Internet (Slovaška), Studio GAUS (Nemčija), Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italija), Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie (Avstrija), Südwind Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit (Avstrija), Fundacja Krzyzowa (Polska), Inter-kulturo d.o.o. (Slovenija)

Uradna spletna stran projekta
http://eduskills.plus/sl