Go to Top

SOPHIE

Opis projekta

SOPHIE

“SOPHIE: Safe and Inclusive Online Learning in Primary Education” je projekt na področju izobraževanja v katerem sodelujejo štiri države: La Xixa (koordinator) in Escola L’Esperança iz Španije, Symplexis in Interorthodox Centre of the Church of Greece iz Grčije, CESIE in Istituto Comprensivo Statale Cassarà-Guida iz Italije, Inter-kulturo in OŠ Rudolfa Maistra Šentilj iz Slovenije.

Cilj projekta SOPHIE je zmajšati zgodnje opuščanje šolanja ter spodbujati digitalno vključenost, odpornost in varnost med osnovnošolci s spodbujanjem vključujočega in varnega dostopa do spletnega učenja ter aktivnim vključevanjem učiteljev, vzgojiteljev in družin.

Cilji projekta so osnovnim šolam (učiteljem, družinam in učencem) zagotoviti smernice, orodja in strategije:
– prepoznati in varno ter kritično obravnavati tveganja, povezana z uporabo interneta, s posebnim poudarkom na spletnem trpinčenju
– odkriti težave, s katerimi se učenci morda srečujejo pri dostopu in v spletnem učnem okolju, ter jih ustrezno obravnavali
– oblikovati orodja za učitelje in družine, s katerimi lahko podpirajo, spremljajo in usmerjajo učence med njihovim spletnim učenjem

Partnerji:
● P1 – La Xixa (Španija)
● P2 – Escola l’Esperança (Španija)
● P3 – Symplexis (Grčija)
● P4 – Interorthodox Centre of the Church of Greece (Grčija)
● P5 – CESIE (Italija)
● P6 – Istituto Comprensivo Statale Cassarà-Guida (Italija)
● P7 – Inter-kulturo (Slovenija)
● P8 – OŠ Rudolfa Maistra Šentilj (Slovenija)

Tukaj si naložite priročnik za učitelje

erasmus-logo-high-resolution

erasmus-logo-high-resolution

Podpora Evropske komisije izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Podrobnosti

Financirano s strani Evropske komisije

Obdobje
2022 - 2024

Program
Erasmus+

Partnerji
La Xixa, Španija; Escola l'Esperança, Španija; Symplexis, Grčija; Interorthodox Centre of the Church of Greece, Grčija; CESIE, Italija; Istituto Comprensivo Statale Cassarà-Guida; Italija, Inter-kulturo, Slovenija; OS RUDOLFA MAISTRA SENTILJ, Slovenija

Uradna spletna stran projekta
https://www.sophieproject.eu/