Go to Top

Traveler between wor(l)ds

Opis projekta

Uraden naziv projekta: Traweler between wor(l)ds: Interactive App for fostering reading Competence of multilingual Pupils

Interaktivna aplikacija za spodbujanje pismenosti večjezičnih otrok

Cilj projekta je izboljšanje bralne in pisne kompetence večjezičnih otrok, ciljna skupina pa so  v prvi vrsti otroci, ki uporabljajo v šoli en jezik, doma pa govorijo drug jezik. V okviru projekta bomo partnerji razvili dva izdelka, interaktivno učno aplikacijo »Traveler between wor(l)ds« in večjezično spletno stran za učitelje in starše »Večjezična Evropa«, s pomočjo katerih bomo spodbudili učitelje, starše in učence k aktivni uporabi vseh jezikov večjezičnih otrok.

Najpomembnejši rezultati projekta:

  • Prosto dostopna učna aplikacija »Traveler between wor(l)ds« v šestih jezikih. Aplikacija je zastavljena kot učni pripomoček, ki bo otroke motiviral, da čim prej pričnejo razvijati pismenost v vseh svojih jezikih ter jim pomagal pri prvih korakih na tej poti. Učne vsebine bodo temeljile na zanimivih in informativnih zgodbah iz sveta znanosti, povezane pa bodo s številnimi igrami, denimo ugankami, sestavljankami, besednimi igrami ipd. Z uporabo aplikacije bodo učenci trenirali svoje jezikovne kompetence v izbranem jeziku, poleg tega pa tudi razvijali boljše razumevanje naravoslovja, računalništva in kulturne raznolikosti.
  • Prosto dostopna spletna stran »Večjezična Evropa« v šestih jezikih za izobraževalce in starše. Namen spletne strani je povečati dostopnost in prepoznavnost zgoraj omenjene učne aplikacije ter spodbujati večjezično izobraževanje in vzgojo na splošno. Na spletni strani bo moč najti splošne informacije o koristih večjezične vzgoje, didaktične materiale za uporabo naše aplikacije v šolskih razredih ter praktične nasvete za učitelje in starše, na kakšne načine lahko aplikacijo uporabijo v razredu in doma. Poleg tega bo na voljo tudi forum za izmenjavo informacij na tem tematskem področju.

Projektno skupino sestavljajo partnerji iz osmih evropskih držav, ki so dejavni na različnih področjih in bodo tako lahko kar najbolj uspešno doprinesli k izvedbi projekta. Projektni tim sestavljajo tri šole (nemška, romunska in litovska), ena univerza (Univerza Maribor), podjetje aktivno na področju izobraževanja in kulture iz Slovenije (Inter-kulturo), nevladna organizacija iz Slovaške, dejavna na področju spodbujanja večjezičnosti (Edukacia@Internet), nemško podjetje za programiranje in dizajn (Studio Gaus) ter agencija za odnose z javnostmi (Mediaost iz Nemčije). Partnerji želijo s tem projektom doprinesti k razvoju e-učenja ter kvalitetnega digitalnega branja, predvsem pa želijo javnosti ponuditi prosto dostopno učno priložnost, ki bo motivirala in opogumila večjezične otroke. Raznolikost partnerjev nam bo omogočila, da združimo bogato interdisciplinarno znanje partnerstva z uspešnimi tehnološkimi in marketinškimi strategijami ter tako razvijemo izdelek, ki bo inovativni primer e-učenja na področju pismenosti.

erasmus-logo-high-resolution

Podrobnosti

Financirano s strani evropske komisije

Obdobje
2016 - 2019

Program
Erasmus +

Uradna spletna stran projekta
https://kids.lingvo.info/sl