Go to Top

novejše

deutsch.info+ – disleksija

deutsch.info+: disleksija Deutsch.info Intro se osredotoča na nemščino kot pomemben evropski jezik, po katerem se zaradi pomembnega gospodarskega pomena povečuje povpraševanje. Temelji na obstoječem brezplačnem spletnem mestu e-učenja za učenje nemškega jezika – deutsch.info, ki je bilo razvito v petih prejšnjih projektih od 2011-2021. Cilj našega projekta je učiteljem ponuditi nemška gradiva za strokovni razvoj na področju specifičnih potreb učencev z disleksijo (v obliki spletnega tečaja), da bi učiteljem nemščine …Read More

deutsch.info – Intro

deutsch.info: Intro – aplikacija za učenje nemškega jezika Deutsch.info Intro se osredotoča na nemščino kot pomemben evropski jezik, po katerem se zaradi pomembnega gospodarskega pomena povečuje povpraševanje. Temelji na obstoječem brezplačnem spletnem mestu e-učenja za učenje nemškega jezika – deutsch.info, ki je bilo razvito v petih prejšnjih projektih od 2011-2021. Cilj projekta je razvoj novega uvodnega tečaja nemškega jezika za začetnike. Ta temelji na pogostosti besed in dolgi seriji vaj, …Read More

deutsch.info – derdiedas

deutsch.info: Der Die Das – portal za učenje členov Z aplikacijo “deutsch.info: Der Die Das” lahko igrivo in z veliko zabave obvladate eno najtežjih poglavij nemškega jezika – učenje členov in njihovo pravilno uporabo. Poleg določnega in nedoločnika se uri tudi njuna raba v zvezi s predlogi, pridevniki, svojilnimi in nedoločniki v različnih primerih – v ednini in množini! Primeri stavkov se osredotočajo na govorjeni jezik in ustrezne kombinacije besed. …Read More

SexEdu – Moje telo, moja čustva

SexEdu – Moje telo, moja čustva Spolnost in z njo povezana spolna vzgoja sta pomemben del življenja vseh ljudi. Stališča in vrednote, povezane s spolnostjo, se oblikujejo že v otroštvu in mladosti, zato je pomembno, da se starosti primerna spolna vzgoja začne že v zgodnjih letih. Spolna vzgoja pri tem obsega kognitivne, emocionalne, socialne, interaktivne in telesne vidike spolnosti. Cilj projekta je pomagati staršem, da otrokom od vsega začetka nudijo …Read More

Eduskills+Media

Eduskills+Media: Fotografija kot orodje za medijsko vzgojo v vrtcih Dandanes otroci odraščajo obdani z mediji. Uporabljajo jih intuitivno in brez strahu. Vendar če želimo, da je uporaba medijev varna, učinkovita in konstruktivna, se morajo otroci pravilne rabe naučiti, tako kot vsake druge veščine. Skozi medijsko vzgojo v vrtcih se lahko otroci naučijo kako medije uporabljati in z njihovo pomočjo ustvarjati. Pri tem mora biti v vrtcih poudarek ne le na …Read More

DivEdu – Skupaj razumeti raznolikost

Razmisleki o raznolikosti – Učni moduli in metode za spodbujanje kritičnih in poglobljenih razmislekov o identiteti in raznolikosti Družbene spremembe, ki obsegajo evropske in mednarodne migracije ter globalizacijske procese, se odražajo tudi na spremenjenih potrebah šol in drugih izobraževalnih ustanov, katerim predstavljajo hkrati izziv in priložnost. Zato ni več dovolj, da so učiteljice in učitelji podkovani le na strokovnem področju, ter da učencem posredujejo strokovno znanje, temveč so za uspešno …Read More

kids.deutsch.info

kids.deutsch.info – aplikacija za učenje nemščine za otroke med petim in osmim letom! Znanje tujih jezikov postaja vse bolj pomembno. Šolarji bodo v prihodnosti tekmovali v še bolj globaliziranem svetu kot je današnji, zato bodo medkulturna in jezikovna znanja za konkurenčno družbo nepogrešljiva. Pomen nemškega jezika tako v evropskem kot tudi mednarodnem kontekstu nenehno narašča. Zato je skupina strokovnjakinj in strokovnjakov, ki so sodelovali že pri nastanku učne platforme deutsch.info, …Read More

deutsch.info – didaktizacija

Projekt se osredotoča na nemški jezik, ki je vitalnega pomena za gospodarstvo in za sporazumevanje s trgovskimi partnerji ter tako odgovarja na naraščajoče zanimanje za učenje in poučevanje nemškega jezika znotraj Evropske unije. Cilj projekta je razvoj brezplačne spletne strani za učenje nemškega jezika in za brskanje po informacijah o življenju v Nemčiji in Avstriji. Tečaji nemščine so načrtovani za nivoje A1, A2 in B2, pri čemer bo poudarek nivoja …Read More

Speak & Learn

“Speak and Learn”:  Jezikovni tečaji za študente na izmenjavi (17 jezikov držav članic EU na mobilnih napravah) Zahvaljujoč programom Erasmus, Leonardo in Commenius se mobilnost mladih močno povečuje. Mnogokrat pa so študentje soočeni s težavami pri adaptaciji na novo okolje, saj ne govorijo lokalnega jezika. Po drugi strani nastajajo komunikacijske težave tudi zato, ker v nekaterih državah članicah prebivalstvo ne govori angleškega, nemškega ali francoskega jezika, ki so običajni drugi …Read More