Go to Top

novejše

Dandelin 2

deutsch.info – nemščina za otroke z Dandelinom Projekt deutsch.info – Nemščina za otroke z aplikacijo Dandelin se osredotoča na nemščino kot pomemben evropski jezik, po katerem je zaradi njegovega velikega gospodarskega pomena vedno večje povpraševanje. Temelji na obstoječi brezplačni spletni strani za učenje nemščine deutsch.info, ki je bila razvita v petih predhodnih projektih v obdobju 2011-2021. Tudi v prejšnjem projektu kids.deutsch.info. Cilj projekta je izboljšati znanje nemškega jezika otrok, starih …Read More

GRFS

Get ready for school – z Dandelinom v šolo Leta 2018 je bilo v Evropski uniji približno 6,9 milijona otrok migrantov, ki pogosto nimajo zadostnega znanja jezika, kar ovira njihovo pripravljenost na šolanje. Namen tega projekta je obravnavati potrebe predšolskih otrok iz migrantskih družin po jezikovni pripravi in staršem zagotoviti orodja za spodbujanje jezikovnih kompetenc njihovih otrok in njihove pripravljenosti na šolo. V okviru projekta bo razvita celovita platforma, ki …Read More

SOPHIE

SOPHIE “SOPHIE: Safe and Inclusive Online Learning in Primary Education” je projekt na področju izobraževanja v katerem sodelujejo štiri države: La Xixa (koordinator) in Escola L’Esperança iz Španije, Symplexis in Interorthodox Centre of the Church of Greece iz Grčije, CESIE in Istituto Comprensivo Statale Cassarà-Guida iz Italije, Inter-kulturo in OŠ Rudolfa Maistra Šentilj iz Slovenije. Cilj projekta SOPHIE je zmajšati zgodnje opuščanje šolanja ter spodbujati digitalno vključenost, odpornost in varnost …Read More

deutsch.info/OLGEA

deutsch.info/OLGEA S projektom “deutsch.info/olega: učenje nemščine na prostem in spodbujanje okoljske ozaveščenosti” smo si zadali nalogo razviti gradiva in ponuditi nadaljnje usposabljanje za poučevanje nemškega jezika na prostem ter tako v pouk nemščine vnesti gibanje, okoljske kompetence, senzorične izkušnje in interdisciplinarno učenje. S takšnim celostnim pristopom k učenju jezika želimo izboljšati znanje otrok na področju nemškega jezika in okoljske ozaveščenosti, kot tudi spodbujati njihovo zdravje in socialne veščine. Naše naloge: …Read More

deutsch.info+ – disleksija

deutsch.info+: disleksija Deutsch.info Intro se osredotoča na nemščino kot pomemben evropski jezik, po katerem se zaradi pomembnega gospodarskega pomena povečuje povpraševanje. Temelji na obstoječem brezplačnem spletnem mestu e-učenja za učenje nemškega jezika – deutsch.info, ki je bilo razvito v petih prejšnjih projektih od 2011-2021. Cilj našega projekta je učiteljem ponuditi nemška gradiva za strokovni razvoj na področju specifičnih potreb učencev z disleksijo (v obliki spletnega tečaja), da bi učiteljem nemščine …Read More

deutsch.info – Intro

deutsch.info: Intro – aplikacija za učenje nemškega jezika Deutsch.info Intro se osredotoča na nemščino kot pomemben evropski jezik, po katerem se zaradi pomembnega gospodarskega pomena povečuje povpraševanje. Temelji na obstoječem brezplačnem spletnem mestu e-učenja za učenje nemškega jezika – deutsch.info, ki je bilo razvito v petih prejšnjih projektih od 2011-2021. Cilj projekta je razvoj novega uvodnega tečaja nemškega jezika za začetnike. Ta temelji na pogostosti besed in dolgi seriji vaj, …Read More

deutsch.info – derdiedas

deutsch.info: Der Die Das – portal za učenje členov Z aplikacijo “deutsch.info: Der Die Das” lahko igrivo in z veliko zabave obvladate eno najtežjih poglavij nemškega jezika – učenje členov in njihovo pravilno uporabo. Poleg določnega in nedoločnika se uri tudi njuna raba v zvezi s predlogi, pridevniki, svojilnimi in nedoločniki v različnih primerih – v ednini in množini! Primeri stavkov se osredotočajo na govorjeni jezik in ustrezne kombinacije besed. …Read More

SexEdu – Moje telo, moja čustva

SexEdu – Moje telo, moja čustva Spolnost in z njo povezana spolna vzgoja sta pomemben del življenja vseh ljudi. Stališča in vrednote, povezane s spolnostjo, se oblikujejo že v otroštvu in mladosti, zato je pomembno, da se starosti primerna spolna vzgoja začne že v zgodnjih letih. Spolna vzgoja pri tem obsega kognitivne, emocionalne, socialne, interaktivne in telesne vidike spolnosti. Cilj projekta je pomagati staršem, da otrokom od vsega začetka nudijo …Read More

Eduskills+Media

Eduskills+Media: Fotografija kot orodje za medijsko vzgojo v vrtcih Dandanes otroci odraščajo obdani z mediji. Uporabljajo jih intuitivno in brez strahu. Vendar če želimo, da je uporaba medijev varna, učinkovita in konstruktivna, se morajo otroci pravilne rabe naučiti, tako kot vsake druge veščine. Skozi medijsko vzgojo v vrtcih se lahko otroci naučijo kako medije uporabljati in z njihovo pomočjo ustvarjati. Pri tem mora biti v vrtcih poudarek ne le na …Read More

DivEdu – Skupaj razumeti raznolikost

Razmisleki o raznolikosti – Učni moduli in metode za spodbujanje kritičnih in poglobljenih razmislekov o identiteti in raznolikosti Družbene spremembe, ki obsegajo evropske in mednarodne migracije ter globalizacijske procese, se odražajo tudi na spremenjenih potrebah šol in drugih izobraževalnih ustanov, katerim predstavljajo hkrati izziv in priložnost. Zato ni več dovolj, da so učiteljice in učitelji podkovani le na strokovnem področju, ter da učencem posredujejo strokovno znanje, temveč so za uspešno …Read More