Go to Top

starejše

Shoplang 2.0

SHOPLANG 2.0 je projekt financiran s strani Evropske unije. Njegov cilj je bil promocija štirih evropskih jezikov in sicer skozi temo nakupovanja. V okviru neformalnega okolja nakupovalnih centrov je projekt nakupovalce spodbujal, da se zavejo velike jezikovne raznolikosti, ki jih obdaja, hkrati pa jim je poskušal zbuditi zanimanje za ciljne jezike – poljščino, portugalščino, romunščino in slovenščino. Projekt je potekal v nakupovalnih centrih, kjer smo v velikih jezikovnih kampanjah promovirali …Read More

Gr8 Parents

Cilj dveletnega projekta je promocija malo znanega koncepta osmih ključnih kompetenc Evropske unije. Za pridobivanje teh kompetenc je ključnega pomena tako formalno kot tudi neformalno izobraževanje. Projekt Gr8 Parents je na inovativen način povezoval tri skupine: starše, njihove otroke in vrtce. V sodelovanju z vrtci je pripravil izobraževanja za starše, ki so le-tem omogočila, da v okviru svojega doma otrokom nudijo zabavno in letom primerno »neformalno šolo«. Pri tem je …Read More