Go to Top

Svetovanje

Prošnja za evropska sredstva predstavlja po eni strani večkrat podcenjeno priložnost, po drugi strani pa precejšen izziv za organizacije in podjetja. Zaradi množice informacij in nepreglednih struktur evropskih programov, zainteresirane organizacije same le težko uspešno izpeljejo prijave na projektne razpise. Našim strankam zato ponujamo kompetentno pomoč pri razvoju projekta, pisanju projektne prijave ter pri projektnem menedžmentu in upravljanju. Naša izkušena izvedenka za projekte z veseljem prevzame tudi evalvacijo vaših tekočih projektov.

Izkušnje:
Naši sodelavci razpolagajo z dolgoletnimi izkušnjami na področju pridobivanja sredstev, projektnega menedžmenta in evalvacije projektov, predvsem na tematskih področjih izobraževanja, kulture, evropskega državljanstva in inovacij. Naši projekti so bili financirani v okviru različnih programov Evropske unije že od leta 1994, ko smo bili eni prvih, ki smo v Sloveniji pripravili in vodili evropske projekte v okviru pristopnih priprav Slovenije k EU. Od takrat smo zbrali številne izkušnje, saj delamo že na tretji generaciji programov za pridobivanje evropskih sredstev in smo v tem času svetovali strankam v različnih državah EU. Naši sodelavci so zastopani v več ekspertnih skupinah Evropske komisije in zato zmerom seznanjeni z najnovejšim stanjem na področju projektnih programov.

Naši aktualni projekti: lingvo.info in Equity

Z veseljem vam svetujemo pri izdelavi vaše projektne ideje in vam pomagamo pri uresničitvi vašega projekta. Pošljite nam povpraševanje in za vas bomo pripravili ponudbo.