Go to Top

deutsch.info – Intro

Opis projekta

deutsch.info: Intro – aplikacija za učenje nemškega jezika

Deutsch.info Intro se osredotoča na nemščino kot pomemben evropski jezik, po katerem se zaradi pomembnega gospodarskega pomena povečuje povpraševanje. Temelji na obstoječem brezplačnem spletnem mestu e-učenja za učenje nemškega jezika – deutsch.info, ki je bilo razvito v petih prejšnjih projektih od 2011-2021.

Cilj projekta je razvoj novega uvodnega tečaja nemškega jezika za začetnike. Ta temelji na pogostosti besed in dolgi seriji vaj, v katerih morajo učenci samostojno oblikovati preproste stavke in tako prejmejo individualno oblikovan tečaj. Začetnikom v nemškem jeziku želimo pomagati, da hitreje dosežejo raven kompetenc. To bi jim moralo omogočiti učinkovitejšo komunikacijo z usposabljanjem njihove sposobnosti za samostojno tvorjenje različnih stavkov, tudi z zelo majhnim razpoložljivim besediščem.

– Kot vse ponudbe na deutsch.info bo tudi novi tečaj na voljo brezplačno.
– Namenjen je vsem, ki se zanimajo za učenje nemščine in jim je tečaj A1 na deutsch.info še vedno pretežak.
– Vsebina bo na voljo v 22 jezikih.

Vsi partnerji imajo bodisi tehnično strokovno znanje bodisi strokovno znanje na področjih, ki so potrebna za doseganje ciljev projekta in imajo izkušnje z mednarodnim projektnim delom ter vodenjem nacionalnih in mednarodnih projektov.

Partnerji:
● P1 – Studio Gaus GmbH (Nemčija)
● P2 – Austria Institute GmbH (Avstrija)
● P3 – Inter-kulturo d.o.o. (Slovenija)
● P4 – Fundatia Centrul Educational Spectrum (Romunija)
● P5 – Sınırlı Sorumlu Bilimsel Araştırmalar ve Uygulama Eğitim Kooperatifi (Turčija)
● P6 – Academia Prodoventura (Španija)
● P7 – Edukacia@Internet (Slovaška)

deutsch.info/intro

erasmus-logo-high-resolution

Podpora Evropske komisije izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Podrobnosti

Financirano s strani Evropske komisije

Obdobje
2021 - 2024

Program
Erasmus+

Partnerji
Studio Gaus (Nemčija), Österreich Institut (Avstrija), Scoala Gimnaziala “Pia Bratianu” (Romunija), Osnovna šola Janka Glazerja Ruše (Slovenija), Vrtec Tezno Maribor (Slovenija), Inter-kulturo (Slovenija)

Uradna spletna stran projekta
https://deutsch.info/intro


Logo_72dpi